Skip to content
Doula

Kto to jest Doula?

Doula ma wiele definicji. Dosłowne tłumaczenie tego słowa z greki to „kobieta, która służy”. Mówi się o niej również jako asystentce porodowej, albo osobie, która matkuje matce.

W czasie porodu oraz w pierwszych dniach po nim rodzącej kobiecie niezwykle potrzebne jest emocjonalne wsparcie i praktyczne wskazówki. To właśnie oferuje doula – towarzyszka porodowa (nie jest tym samym , co położna). Doula nie jest członkiem ekipy medycznej ale zapewnia ciągłość opieki i stwarza poczucie bezpieczeństwa kobiecie rodzącej oraz jej mężowi. Nie zastępuje męża (lub innej bliskiej osoby), tylko pomaga mu w jak najlepszym wspieraniu rodzącej, bez przejmowania jego zadań i bez spychania jego roli w cień.

Współcześnie doula  oznacza osobę, która w profesjonalny sposób wspiera fizycznie oraz emocjonalnie kobietę rodzącą i w połogu, dostarcza jej niezbędnych informacji i udziela praktycznych wskazówek. Jest zaufaną osobą, działającą na rzecz kobiety rodzącej i jej partnera. Doula rozumie i chroni fizjologiczny przebieg porodu, odpowiada na emocjonalne potrzeby kobiety na każdym jego etapie. Pozostaje z rodzącą przez cały czas trwania porodu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa. Doula zajmuje się również osobą bliską, która towarzyszy rodzącej ułatwiając jej udział w porodzie w sposób, na jaki jest ona gotowa. Pomaga jej również radzić sobie z negatywnymi emocjami – lękiem, poczuciem bezradności czy niekompetencji.

 

Dlaczego Warto Rodzić z Doulą?

Narodziny dziecka są prawdziwym cudem, dlatego ten moment pamiętamy do końca życia. Równocześnie ten sam moment może być bolesny, wywołujący niepotrzebny lęk i stres. Personel medyczny, który jest zwykle obcny podczas porodu czuwa nad ograniczeniem komplikacji  porodowych i nd bezpieczeństwem porodu. Rodzice uczestniczący w narodzinach swojego dziecka oczekują zwykle czegoś więcej niż tylko opieki medycznej. Potrzebują wsparcia emocjonalnego, informacji o tym co się dzieje i zwykłego, ludzkieg dotyku. Dzięki douli mogą doświadczyć  całościowej opieki, pomocy w podejmowaniu decyzji odnośnie porodu, informacji na temat specyfiki działania danego szpitala. Jest łącznikiem pomiędzy rodzącą kobietą (lub rodzącą parą) a personelem szpitalnym. W znaczący sposób wpływa na aktywny udział mężczyzny podczas porodu – podpowiada mu w jaki sposób może uczestniczyć  w porodzie aby podnieść komfort kobiety rodzącej.

Obecność Douli przy Porodzie Powoduje

poród przebiega krócej
(o około 25%)

rodząca łatwiej i lepiej radzi sobie z bólem porodowym/skurczami i tym samym ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe

poród ma większą szansę być porodem niezmedykalizowanym, a tym samym zmniejsza się ryzyko jego zakończenia poprzez cesarskie cięcie

zostaje pogłębiona relacja i współpraca pomiędzy rodzącą a partnerem podczas porodu rodzinnego

zmniejsza się możliwość wystąpienia problemów podczas karmienia piersią po porodzie

zmniejsza się możliwość wystąpienia depresji poporodowej co sprzyja budowaniu więzi między mamą i jej dzieckiem

obniża się poziom lęku u kobiety rodzącej co pozwala jej lepiej skupić się na rodzeniu

podwyższa się poziom samooceny młodej mamy

Dr John Kennel, pediatra, badacz wczesnego kontaktu miedzy matką i dzieckiem, a także autor badań nad wpływem stałego wsparcia rodzącej na przebieg porodu, powiedział: “Gdybym wam dzisiaj powiedział o nowym środku farmaceutycznym, dzięki któremu będzie można zmniejszyć ryzyko niedotlenienia noworodków o 2/3, skrócić czas porodu o 1/2 i wzmocnić więź miedzy matką i dzieckiem po porodzie, to podejrzewam, że wszyscy chcieliby go mieć, bez względu na koszt. Tylko dlatego, że obecność osoby towarzyszącej (douli) wydaje nam się oczywista, nie powinniśmy uważać jej za mniej ważną”.

Doula